Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.sentrodentalbonaire.nl/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/public/sites/www.sentrodentalbonaire.nl/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/public/sites/www.sentrodentalbonaire.nl/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48 Uw afspraak

Uw afspraak

AFSPRAAK MAKEN

U kunt telefonisch of aan de balie in de praktijk een afspraak maken. We sturen u geen oproep voor controle. U krijgt wel na uw controle of gebitsreiniging een nieuwe afspraak. Het is ook mogelijk een combinatie afspraak te maken voor controle en gebitsreiniging. 

U krijgt van ons een afspraakkaartje en 48 uur voor uw afspraak ontvangt u een SMS reminder. Graag attenderen wij u erop dat deze SMS een extra service is. 

Meldt u bij de afspraak altijd even aan de balie! We doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat u moet wachten. De receptioniste zal u zo veel mogelijk informeren in geval van extra wachttijd. 

AFSPRAAK AFZEGGEN

Wij verzoeken u uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per email te annuleren, en alleen in geval van noodzaak. Het weekend en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Mocht u de SMS reminder incidenteel niet ontvangen, dan betekent dit niet dat uw afspraak vervallen is. Het noteren en nakomen van de afspraak blijft uw eigen verantwoordelijkheid. 

Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en zonder afzegging, kan Sentro Dental Bonaire de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen, met een minimumbedrag van $27.00.

MEDISCHE INFORMATIE

Voor uw veiligheid én die van onze medewerkers verzoeken wij u om ons steeds tijdig te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziekten, infecties, afwijkingen, etc. Deze kunnen van (tijdelijke) invloed zijn op uw (tandheelkundige) behandeling. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat een behandeling moet worden aangepast of uitgesteld.
Aan al onze patiënten vragen wij eenmalig schriftelijk een uitgebreide gezondheidsvragenlijst in te vullen die wij inscannen in uw dossier. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw informatie om en geldt er geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers. Wij ontvangen ook graag een actueel exemplaar van uw medicijngebruik in uw dossier en verzoeken u daarom om een overzicht (met eventuele wijzigingen) aan ons te verstrekken. 

BETALING

Voor behandelingen die niet worden vergoed door de Zorgverzekering, vragen wij u de rekening direct na uw afspraak te voldoen. U kunt betalen met PIN of contant.

U kunt voorafgaand aan een behandeling altijd een begroting van de te verwachten kosten opvragen. Voor behandelingen boven de $100 krijgt u een begroting, die u voor akkoord dient te ondertekenen. U weet dan waar u aan toe bent en er is een duidelijke behandelovereenkomst.

HUISREGELS

Om de gang van zaken in onze praktijk in goede banen te leiden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Hiermee willen we duidelijkheid verschaffen en misverstanden voorkomen. In onderstaand PDF-document vindt u deze regels: